Kalipay namo nga makaabag sa inyong matag-adlaw.
 
Wheelchair ni Manang Ita Alerta, Elsa Dagatan nga tag Brgy. Suba, ug ni Manoy Aniceto Puno nga taga Brgy. Cambanay. Amping mo sa inyong paggawas2x ug paglihok2x.
 
for more details CLICK HERE!